“Reduceer iemand niet tot één kwaal”

Titia Feldmann over de nieuwe Generieke module Comorbiditeit

“Bij alle psychische aandoeningen moet men rekening houden met comorbiditeit. Om die reden is de Generieke module Comorbiditeit ontwikkeld. Bij alle zorgstandaarden komt dit onderwerp straks aan bod.” Aan het woord is Titia Feldmann, bestuurslid MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en voormalig huisarts. Feldmann vertegenwoordigde het patiënten- en naastenperspectief in de werkgroep die de module heeft opgesteld.

Oog voor comorbiditeit

“Hoe lichamelijke en psychische aandoeningen elkaar beïnvloeden en kunnen verergeren heb ik als naaste jarenlang voor mijn eigen ogen zien gebeuren. Ook hoe behandelaars soms dingen miskennen. Deze module helpt zorgverleners om breder te kijken dan alleen naar de aandoening waarvoor hij of zij behandelaar is. Aandoeningen kunnen anders over het hoofd worden gezien en dat kan ernstige gevolgen hebben. Deze module leert behandelaars om mensen niet te “reduceren” tot die ene kwaal.
Daarnaast is het een gegeven dat mensen met ernstige psychische aandoeningen een aanzienlijk kortere levensduur hebben dan mensen die dat niet hebben. Voor een deel is dit te verklaren met de lichamelijke aandoeningen die zij vaak hebben naast en soms als gevolg van de psychische aandoening(en). En de medicatie die zij daarvoor gebruiken. Comorbiditeit is dus echt een belangrijk onderwerp.”

Voor alle behandelaars

“Natuurlijk is deze module geschreven met het oog op patiënten en naasten. Daarnaast richt deze module zich op alle behandelaars die te maken hebben met mensen met psychische aandoeningen. Dus huisartsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden, psychologen, psychotherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde. Niet voor niets heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap deze module getrokken, vanwege de rol die huisartsen kunnen hebben in het zorgproces bij co- en multimorbiditeit.”

Levendige discussies

“Mijn professionele kennis en ervaring als huisarts kwamen van pas bij de ontwikkeling. De werkgroep bestond uit zo’n 12 man, die alle relevante perspectieven en specialismen vertegenwoordigden. Dat leverde vooral aan het begin van het proces levendige discussies op, die men voerde vanuit een grote betrokkenheid met het onderwerp. Al snel is afstemming gezocht met andere generieke modules die ontwikkeld worden en waar veel samenhang mee is. Zoals de Generieke module Ziekenhuispsychiatrie waarbij het gaat over de zorg voor patiënten met somatisch-psychiatrische comorbiditeit binnen het ziekenhuis. Tenslotte moeten alle zorgstandaarden en generieke modules op elkaar aansluiten en mogen ze geen tegenstrijdige informatie bevatten.”

De Generieke module Comorbiditeit is gepubliceerd in de database ggzstandaarden.nl. 


Deel dit bericht via: