Generieke module Vaktherapie: van onderscheidend naar verbindend

In het Tijdschrift voor Vaktherapie van februari 2017 schetsen Luuk Sietsma en Kees van den Bos een aantal uitgangspunten en inzichten die naar voren zijn gekomen en die een rol spelen bij de ontwikkeling van de Generieke module Vaktherapie

Sietsma en Van den Bos (2017): De ontwikkeling van de Generieke module Vaktherapie leidt een nieuwe fase in, in het bestaan van de vaktherapeutische beroepen: de fase van verbinding. Vaktherapeuten zijn gewend zich te (willen) onderscheiden van andere vaktherapeuten. In de generieke module komt de nadruk te liggen op het gemeenschappelijke en dat roept in de vaktherapeutische gemeenschap uiteenlopende reacties op. De generieke module gaat over: het over de eigen grenzen heen kunnen kijken om elkaar te ontmoeten waar we met elkaar overeenstemmen.

Achterbanraadpleging patiënten

Er is een brede achterbanraadpleging gehouden onder patiënten en hun naasten om erachter te komen hoe zij tegen vaktherapeutische behandelingen aankijken. De raadpleging had een hoge respons, en leverde verfrissende en ondersteunende verhalen op die verder zijn gebruikt bij de ontwikkeling van de generieke module. Momenteel bevindt de Generieke module Vaktherapie zich in de commentaarfase.

Meer informatie

Luuk Sietsma en Kees van den Bos zijn namens de FVB nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Generieke module Vaktherapie als resp. projectleider en secretaris. Mail Luuk Sietsma: projectleiderGMVT@vaktherapie.nl en Kees van den Bos: secretarisGMVT@vaktherapie.nl

Dit bericht is gebaseerd op het artikel: Van onderscheidend naar verbindend. Tijdschrift voor Vaktherapie. 2017. nr.1, pp.32-33.
Voor informatie en bestellen, kunt u contact opnemen via tijdschrift@vaktherapie.nl. Zie ook www.fvb.vaktherapie.nl

Update 27 februari 2018:
De Generieke module Vaktherapie is te vinden in de database ggzstandaarden.nl


Deel dit bericht via: