Generieke module ‘ontrafelt’ kluwen eHealth

De Generieke module eHealth helpt professionals in de ggz om grip te krijgen op de mogelijkheden van eHealth.

In FMT Gezondheidszorg (1/2017) vertelt Jacqueline Neijenhuis (projectleider van de generieke module) dat de ggz een ‘kluwen’ van methoden kent waarbij digitale toepassingen een rol spelen. “De Generieke module eHealth helpt om deze kluwen uit elkaar te vlechten. Het gaat in op vragen als: wat is eHealth en wat is het niet? Oftewel, waar zetten we – bijvoorbeeld in welke fase – preventieve interventies dan wel zorg in met het gebruik van ict. Welke toepassingen zijn er? Denk aan webportalen waar bijvoorbeeld digitale vragenlijsten en voorbeeldfilmpjes op staan tot het gebruik van bepaald apps en beeldtelefoon.”

E-Health bij wachttijden

Marty Dijkstra (mede-ontwikkelaar van de generieke module namens GGZ Nederland) noemt nog een paar voorbeelden. “In de aanmeldfase hebben we te maken met wachttijden. De module helpt de zorgverlener antwoord te vinden op de vraag hoe die wachttijd zo goed mogelijk te gebruiken. Wat kunnen we vooraf inzetten met welke eHealth-toepassingen? Wat is er vooraf mogelijk op het gebied van zelfhulp? Stel dat we al enige patiëntgegevens hebben, zijn er dan al in een eerder stadium diagnostische instrumenten in te zetten? Ook staat er in de module hoe we mensen die al in zorg zijn, extra kunnen ondersteunen met welke eHealth-toepassingen.”

Lees het hele interview op FMT Gezondheidszorg.

In het magazine Digitale Zorg verscheen eerder dit artikel over de ontwikkeling van de Generieke module eHealth.

Deze generieke module bevindt zich momenteel in de autorisatiefase. Direct na de afronding daarvan vindt u de module onder Standaarden op deze website.

Update 27 februari 2018:
De Generieke module eHealth is te vinden in de database ggzstandaarden.nl


Deel dit bericht via: