Generieke module Daginvulling en participatie: zoveel mogelijk gewoon meedoen

Deze onlangs gepubliceerde generieke module geeft handvatten voor iedereen die zich bezighoudt met zinvolle daginvulling voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Ze gelden voor het hele spectrum, van inloop en ontmoeting tot re-integratie en werk. De belangrijkste aanbeveling: laat daginvulling zoveel mogelijk in de samenleving plaatsvinden.

Niet op een eilandje

Zoveel mogelijk gewoon meedoen, dat is wat mensen graag willen. Niet apart op een eilandje, maar aan de slag op school, met werk of vrijwilligerswerk en/of deelnemend aan het algemene sociaal-cultureel aanbod. Gewoon als het kan, apart alleen als en voor zolang als het moet, is in de module dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Kernlementen

Naast deze aanbeveling, biedt de module nog vier kernelementen die van belang zijn om goede daginvulling vorm te geven. Zo is de vraag/wens van mensen leidend, is denken in mogelijkheden en daarbij rekening houden met beperkingen belangrijk, en moeten medische behandeling en begeleiding tijdens de dagbesteding op elkaar zijn afgestemd. Tot slot is een nauwe samenwerking tussen alle betrokken professionals, het netwerk en de cliënt noodzakelijk.

De module is te raadplegen in de database ggzstandaarden.nl.

Op movisie.nl beantwoorden betrokken samenstellers Joke Stoffelen (Zorgbelang Gelderland-Utrecht), Harry Michon (Trimbos Instituut) en Anne-Marie van Bergen Movisie) vijf vragen over de generieke module. 


Deel dit bericht via: