Drie nieuwe standaarden: Autisme, Persoonlijkheidsstoornissen en Stemmen horen

Vanaf vandaag zijn de Zorgstandaard Autisme, de Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen en de Generieke module Stemmen horen beschikbaar. Waar spelen deze standaarden op in?

Zorgstandaard Autisme

In deze zorgstandaard hebben patiënten- en familieorganisaties, beroepsorganisaties , zorginstellingen en financiers gezamenlijk vastgelegd wat goede ggz is voor mensen met autisme en hoe deze zorg georganiseerd dient te worden. Bij mensen met autisme is de variatie in behoefte aan begeleiding groot. Ook is er grote variatie in de wijze waarop de toegang tot en het aanbod van begeleiding is georganiseerd. Daarom is er in deze  zorgstandaard nadrukkelijk aandacht voor de warme overdracht naar en de afstemming met organisaties buiten de ggz, zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers, ouderenzorginstellingen en overige zorgaanbieders.

Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen

Een persoonlijkheidsstoornis is een complexe psychische stoornis. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben veelal problemen op het gebied van: identiteit (zelfbeeld); zelfsturing (het behalen van persoonlijke doelen); en/of verbondenheid en intimiteit (intermenselijke relaties). Dit leidt tot ernstig persoonlijk lijden en heeft negatieve gevolgen voor werk, intieme relaties en andere sociale contacten. Deze problemen ontstaan vaak al in de adolescentie en zijn vaak van relatief lange duur.
Het doel van de Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen is het bieden van een kader voor kwaliteit van zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Generieke module Stemmen horen

Stemmen horen kan bij vrijwel elke psychische stoornis passen. Ook zijn er mensen zonder psychische stoornis die stemmen horen. Hoe het stemmen horen beleefd wordt, is per persoon verschillend. Veel mensen die stemmen horen en daar negatieve gevolgen van ondervinden, krijgen geen adequate behandeling, ondersteuning of begeleiding. Bij veel patiënten in de ggz, vooral bij mensen met een diagnose die niet in het psychosespectrum ligt, wordt stemmen horen niet stelselmatig uitgevraagd en blijft het vaak onopgemerkt.
Lees meer over de aanleiding voor de Generieke module Stemmen horen.

Update 13-02-2018:

Raadpleeg deze standaarden via de database ggzstandaarden.nl:


Deel dit bericht via: