Nieuw Casusboek kwaliteitsstandaarden

Tijdens het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz werd het Casusboek kwaliteitsstandaarden gepresenteerd.

© Geert Tol fotografie

Het casusboek draagt bij aan de ontsluiting en implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules. Binnen elke casus staan een zorgstandaard en/of generieke modules centraal. Aan de hand van dilemma’s wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze de professional de standaarden in de praktijk kan gebruiken.

Doordat het boek een groot deel van de problematiek in de ggz omvat, geeft het een goed beeld van de actuele zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen in Nederland. Het is daarnaast een eerste wegwijzer in een groot aantal nieuwe kwaliteitsstandaarden.

“Wij hopen dat dit boek helpt om de zorg verder te verbeteren door het gericht toepassen van zorgstandaarden en generieke modules in de dagelijkse klinische praktijk. Zodat de zorg is toegesneden op de problematiek van de individuele patiënt”, aldus de redactie.

Redactie: Ton van Balkom, Ralph Kupka en Jan Spijker
Bestuur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz: Wiepke Cahn

Bezoekers van het festival op 30 november jl. ontvingen een gratis exemplaar van het nieuwe casusboek. Binnenkort is het casusboek te bestellen. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Stuur een mail naar secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl

 


Deel dit bericht via: