Nieuwe website socialekaart.nl voor verwijzing in de ggz

De nieuwe website www.socialekaartggz.nl helpt huisarts, POH-GGZ en patiënt om te komen tot een verwijzing binnen de ggz. De site biedt een overzicht van ggz aanbieders in de regio. Helpt u mee om de sociale kaart te vullen?

De website is ontwikkeld vanuit het regionaal samenwerkingsverband Netwerk NEXT, dat in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz in een project werkt aan het lokaal implementeren van de landelijke standaarden.

Overzicht van aanbieders

Bij de implementatie van de Generieke module Landelijke GGz samenwerkingsafspraken in de regio Zuid-Holland Noord bleek dat aanbieders elkaar onvoldoende kennen en weten te vinden voor verwijzing binnen de ggz. Als hulpmiddel is daarom de site www.socialekaartggz.nl ontwikkeld. Deze geeft een actueel overzicht van de sociale kaart van de ggz, bedoeld voor huisarts, POH-GGZ en patiënt.

In eerste instantie is een eenvoudige website ontwikkeld voor de sociale kaart van de regio. Vervolgens is de site toegankelijk gemaakt voor heel Nederland. Momenteel wordt de website gevuld met alle ggz aanbieders van de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz.

Meld u aan voor de sociale kaart

Heeft u een praktijk of instelling binnen de ggz? Dan kunt u zich op de website aanmelden via een eenvoudig format.

Bent u huisarts/praktijkondersteuner ggz en wilt u gaan werken met deze sociale kaart ggz? Dan kunt u helpen door ggz aanbieders te informeren en enthousiasmeren om zich aan te melden op de website. Dit kunt u zelf doen of bijvoorbeeld binnen een samenwerkingsverband van huisartsen.

Voor vragen of ideeën kunt u altijd een mail sturen naar: info@socialekaartggz.nl


Deel dit bericht via: