Nieuwe generieke modules beschrijven: wat is goede jeugdhulp?

Ouders, kinderen en professionals hebben in twee generieke modules gezamenlijk vastgelegd wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische problematiek. Kern van beide modules: het belang van het kind staat centraal. De modules zijn nu online te raadplegen; in een filmpje geven ouders en professionals uitleg.   

“Dat ik vanaf minuut 1 betrokken ben bij de zorgvraag van mijn kind. Dat is wat ik wens.” – Sonja Toet, moeder/ervaringsdeskundige

De Generieke module Psychische klachten in de kindertijd beschrijft inhoudelijk wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische klachten. Voor kinderen en jongeren gelden bij uitstek stoornisoverstijgende principes. In deze generieke module staan algemene en specifiek werkzame elementen beschreven voor opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling.

De Generieke module Organisatie van zorg voor kind en jongere beschrijft hoe deze zorg het beste kan worden georganiseerd. Bij het kind of de jongere met psychische klachten zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals scholen, huisartsen, gemeenten en hulpverleners. Dit zorgt, samen met de transitie en transformatie van de jeugdhulp, voor grote organisatorische uitdagingen.

Als ouders en kinderen geen vertrouwen hebben in de professional of instelling waar je naar verwijst, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter op het moment dat je de behandeling begint. – Catelijne van der Hoeven, jeugdarts

Inzicht in verwachtingen

Beide generieke modules informeren alle partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van kinderen met psychische klachten over wat er van hen verwacht wordt. Voor ouders en jongeren wordt inzichtelijk wat zij mogen verwachten van de zorg en ondersteuning.

“Pas als die jongere achter die beslissing die genomen wordt staat, zelf mag aangeven wat hij wenst en ook die ouder, ik denk dat dan pas de zorg gaat slagen.” – Sonja Toet, moeder/ervaringsdeskundige

Samenwerken en verbinden

Bij de inhoud en organisatie van zorg staat het belang van het kind voorop. Samenwerking met alle partijen, in het bijzonder het kind en diens ouder, is cruciaal. De generieke modules bieden handvatten voor professionals om hieraan bij te dragen en te zorgen voor kwalitatief goede jeugd-ggz.

“Je leert elkaars taal, je leert elkaars belangen, je leert begrip voor elkaar te krijgen. Dat is misschien nog wel het allermooiste van deze modules.” – Ilse Tamrouti, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 Ik denk dat in het verbinden met elkaar een wereld te winnen is. – Catelijne van der Hoeven, jeugdarts

Raadpleeg de generieke modules

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft deze generieke modules in nauwe samenwerking met professionals, kinderen en ouders ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Ze behoren tot de set kwaliteitsstandaarden voor goede geestelijke gezondheidszorg. Raadpleeg alle standaarden via www.ggzstandaarden.nl.

Op Thuisarts.nl is informatie uit de modules opgenomen voor patiënten en naasten. Professionals kunnen ouders en jongeren hier ook naar verwijzen:


Deel dit bericht via: