Kwaliteitsstandaarden worden aangeboden aan Register Zorginstituut Nederland

Het bestuur van het NKO gaat, namens de bij de NKO betrokken organisaties en alle andere betrokkenen, de ontwikkelde kwaliteitsstandaarden aanbieden bij het Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Voorzitter Jeroen Muller: ‘Wij zijn heel verheugd over deze stap. Hiermee wordt een doelstelling gerealiseerd die we ons bij de oprichting van het NKO hebben gesteld. We zijn iedereen dan ook zeer dankbaar voor de mooie bijdragen die zijn geleverd in de afgelopen jaren.’

Iets meer dan vier jaar geleden startten MIND, het NIP en de NVvP het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Een samenwerkingsverband, waarbinnen beroepsverenigingen, vertegenwoordigers van patiënten en naasten, brancheverenigingen en verzekeraars samenwerken om bij te dragen aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de brede ggz. Een van de toen geformuleerde doelstellingen was het bieden van transparantie door het breed verspreiden en landelijk ontsluiten van de ontwikkelde kwaliteitsstandaarden. Het uitgangspunt daarbij was dat de beschikbare instrumenten ook zouden worden opgenomen in het openbare Register van Zorginstituut Nederland.

Succes

Muller: ‘In de afgelopen vier jaar hebben vertegenwoordigers van patiënten en naasten, professionals, aanbieders, financiers en andere stakeholders samengewerkt aan de ontwikkeling van diverse kwaliteitsstandaarden. Daarbij is niet alleen gewerkt aan de kwaliteitsstandaarden zelf, maar ook aan de randvoorwaarden voor implementatie. Dat we de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen nu kunnen aanbieden, is een succes dat we door samenwerking met alle partijen hebben bereikt.’

Beoordelen

In de komende weken gaat het bureau van het NKO de standaarden een voor een aanbieden aan Zorginstituut Nederland. De bij de ontwikkeling betrokken partijen worden hierover separaat geïnformeerd. Het Zorginstituut gaat de aangeboden standaarden beoordelen. Als het Zorginstituut besluit de standaard op te nemen in het Register biedt het NKO de standaard formeel aan. Hiervoor zullen passende bijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij betrokkenen worden uitgenodigd.

Akwa

Na de zomer worden de werkzaamheden van het NKO overgedragen aan akwa, alliantie kwaliteit in de ggz. Dit betekent dat in de komende periode het bureau van het NKO haar werkzaamheden overdraagt en dat akwa de informatie over de vervolgstappen zal verstrekken.


Deel dit bericht via: