NHG organiseert verkorte StiP-cursus LGA

In de generieke module Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken (LGA) staan aanbevelingen voor huisartsen/POH-GGZ, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz om de samenwerking te verbeteren. Het NHG organiseert regionale werksessies (een verkorte StiP-cursus) over het werken met deze LGA.

Begeleiding van de werksessie
De algehele begeleiding is in handen van een docent, die heeft deelgenomen in de werkgroep van de LGA of nauw betrokken is bij de huidige ontwikkelingen in de GGZ. Dit is bijvoorbeeld een Kaderhuisarts GGZ of een NHG-erkend teamcoach die ervaring heeft in de procesbegeleiding van samenwerkende professionals.

Accreditatie
De werksessie heeft een maximale duur van 2,5 uur incl. pauzes (de omvang van een half dagdeel). De werksessie is geaccrediteerd voor 2 nascholingspunten voor huisartsen (ABC-1) en POH’s-GGZ (LV POH-GGZ of NVvPO).
Andere disciplines kunnen een certificaat ontvangen voor hun eigen beroepsvereniging.

Kosten
Er zijn voor regionale partners/opdrachtgevers geen extra kosten verbonden aan deze werksessie. Deze kosten worden door de projectgelden gedekt. Wel verwachten wij dat de werving van deelnemers, het regelen van een locatie en mogelijke catering door de regionale partner wordt opgepakt.

Informatie
Wilt u zo’n sessie voor partijen in uw regio organiseren? Neem dan voor meer informatie contact op met Esther Kersbergen, NHG-scholing, via e.kersbergen-brak@nhg.org of via 030 – 28 23 500


Deel dit bericht via: