Akwa benoemt bestuur en directeur

De contouren van akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, zijn steeds meer zichtbaar. Het werk van het NKO gaat op in deze nieuwe organisatie. Inmiddels is het voltallige bestuur benoemd en is ook bekend dat Dominique Vijverberg is aangesteld als directeur. De komende periode krijgt akwa verder vorm.

Het zestallige bestuur van akwa bestaat uit leden met diverse achtergronden en expertises:

  • Cathy van Beek: bekleedt diverse bestuursfuncties. Ook is ze onder andere kwartiermaker duurzame gezondheidszorg bij het ministerie van VWS en strategisch adviseur duurzaamheid bij de Radboud Universiteit. Cathy van Beek is voorzitter van het bestuur van akwa.
  • Arnoud van Buuren: psychotherapeut, voormalig voorzitter LVVP
  • Stynke Castelein: medisch socioloog, bijzonder hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen Rijksuniversiteit Groningen/Lentis, hoofd onderzoek Lentis
  • Bart Groeneweg: bestuurslid Depressievereniging, bestuurder diverse organisaties
  • Ralph Kupka: hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum; psychiater bij GGZinGeest en Altrecht
  • Berno van Meijel: lector en bijzonder hoogleraar ggz verpleegkunde Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

Directeur

Dominique Vijverberg wordt de directeur van akwa. De 52-jarige Vijverberg treedt per 15 augustus in dienst en zal de organisatie van akwa verder vormgeven. Op dit moment werkt Vijverberg als interim manager bij het Trimbos-instituut. De afgelopen tien jaar werkte hij als algemeen directeur bij respectievelijk online GGZ-instelling Interapy en Stichting IZZ, het zorgverzekeringscollectief van medewerkers in de zorg. Hij noemt akwa een prachtig initiatief om vanuit het perspectief van cliënten en professionals in de GGZ de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

De komende maanden krijgt akwa, alliantie kwaliteit in de ggz nader vorm. Deze zomer worden de werkzaamheden van het NKO overgedragen aan akwa. Na de zomer informeren we u graag wat dit voor u betekent.

 

logo akwa, alliantie in ggz   Kijk voor meer informatie op www.akwaggz.nl


Deel dit bericht via: