‘Altijd in beweging blijven’

De zorgstandaarden GGZ zijn bij het Zorginstituut Nederland ingediend om te worden opgenomen in het Register. Daarmee gaat de implementatiefase in. Johan Lambregts (voorzitter Implementatieraad bij NKO) heeft met Bachelor Nursing 2020 veel ervaring opgedaan met het implementeren van kwaliteitsverbetering. Welke mogelijkheden ziet hij voor implementatie van de standaarden in het onderwijs voor verpleegkundigen?

Hoe zorg je ervoor dat de ggz-standaarden worden ingebed in de onderwijscurricula?

‘Dat is inderdaad heel belangrijk. De hogescholen hebben met Bachelor Nursing 2020 een forse kwaliteitsslag gemaakt. Het curriculum is toekomstgericht en leidt generalistische verpleegkundigen op die in alle sectoren aan het werk kunnen. Ik denk niet dat we de standaarden integraal in de onderwijsprogramma’s moeten willen integreren. Vergelijk het met de onderzoeksvaardigheden van een hbo-verpleegkundige. Daar hebben we erg veel discussies over gehad. Een hbo-verpleegkundige is geen onderzoeker, maar ze moet wel een wetenschappelijk artikel kunnen lezen. Zo moet haar ook worden geleerd hoe ze de weg vindt in een ggz-zorgstandaard.’

Dat is het hbo, maar ook in de ggz hebben veel verpleegkundigen een mb-opleiding.

‘Dat klopt. Er gebeurt in de mb-onderwijspraktijk momenteel veel goeds. Dat moeten we meer delen. Vaak wordt gedacht die CanMEDS, dat is allemaal te hoog gegrepen voor de roc’s. Maar dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Kijk naar een Albeda College in Rotterdam, daar zijn de CanMEDS-rollen in het leerprogramma opgenomen. Ze zijn een mooi instrument om mbo-verpleegkundigen toekomstgericht op te leiden. Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf, het hangt naar mijn idee vaak nog een beetje teveel van personen af die voortrekkers zijn. Daarom is het goed dat het NKO een apart onderwijsprogramma start. De GGZ Ecademy kan daarbij ook een goede rol spelen. Ik raad alle scholen aan daarvan lid te worden, want dat kan sinds maart 2018.’

Hoe ziet u de band tussen ggz-praktijk en -onderwijs in de toekomst?

‘Bachelor Nursing 2020 heeft op dat punt veel opgeleverd. Scholen en beroepspraktijk bleken veel meer van elkaar te kunnen leren dan ze vooraf eigenlijk dachten. Dat heeft geleid tot bijvoorbeeld de leernetwerken voor de wijkverpleegkundige. Die zijn heel succesvol: docenten en praktijk leren van elkaar. Ze hebben als belangrijk bijkomend effect, dat studenten al tijdens de opleiding met de rijkgeschakeerde beroepspraktijk in de wijken in contact komen, en zien dat daar alle aspecten van wat ze geleerd hebben aan bod komen. Daarmee wordt de kans dat ze voor een loopbaan in de wijk zorgen natuurlijk groter. Ook voor de ggz geldt in de wijk gebeurt het. Het zou denk ik een heel mooi plan zijn om ggz-leernetwerken te vestigen. Je zult zien: het voorbeeld vindt snel navolging.’

Wanneer is de implementatie van de ggz-standaarden wat u betreft voltooid?

‘Ik geloof dat je van het idee af moet dat iets ooit voltooid is. Een standaard is zelf altijd in verandering, door maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe wetenschappelijke inzichten, enzovoort. Het is cruciaal juist daarop te focussen: altijd in beweging te blijven. Dat geldt voor ieder individueel, maar net zo goed voor vakgebieden, instellingen en onderzoekers.’

 

Leren en kwaliteitsstandaarden

Voor de implementatie van de zorgstandaarden zijn diverse leermodules ontwikkeld:

GGZ Ecademy is een initiatief van en voor GGZ-instellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare e-learning ontwikkelen voor zorgprofessionals. Alle kwaliteitsstandaarden zijn in de leerproducten van GGZ Ecademy verankerd. www.ggzecademy.nl

Op werkenmetgzzstandaarden.nl zijn diverse online leermodules te vinden over het werken met specifieke zorgstandaarden en/of generieke modules. www.werkenmetggzstandaarden.nl

 

Over Johan Lambregts

Johan Lambregts begon zijn loopbaan in de jaren ’70 in de ggz en werkte in de jaren ’80 als een van de eerste aidsverpleegkundigen in het AMC. Hij was de afgelopen jaren nauw betrokken bij projecten als de ontwikkeling van beroepsprofielen voor de verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist, het hbov-opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 en de ambassadeurstrajecten van V&VN.


Deel dit bericht via: