E-learning bij Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

Bij de Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is een e-learning beschikbaar. Deze e-learning geeft inzicht in wat de zorgstandaard betekent voor de dagelijkse praktijk en is met name bedoeld voor gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Zij kunnen voor het volgen ervan accreditatiepunten krijgen voor nascholing. De e-learning is te vinden via www.werkenmetggzstandaarden.nl (kies in het profiel voor nascholing) .

De e-learning maakt deelnemers op een snelle en eenvoudige manier wegwijs in de zorgstandaard. Naast een inleiding op de zorgstandaard, vinden deelnemers er ken­niselementen en casuïstiek. Na afloop weten zij wat de zorgstandaard inhoudt en hoe zij deze kunnen gebruiken in de praktijk. Wie de e-learning met succes doorlopen heeft, krijgt accreditatiepunten. Deze accreditatie is beschikbaar voor deelnemers die zijn ingeschreven bij NIP als kinder- en jeugdpsycholoog/NVO orthopedagoog generalist of eerstelijns psycholoog, de VGCt of de FGzPt.

De e-learning is ontwikkeld door de NIP, de NVGzP en de VGCt.

De Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

In de Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen is vastgelegd wat goede zorg voor cliënten met angststoornissen inhoudt. Het uitgangspunt hierbij is: hoe wordt goede zorg op het juiste moment, door de juiste persoon en op de juiste wijze aangeboden? Met als uiteindelijke doel om, samen met de cliënt en zijn of haar steunsysteem, de kwaliteit van het zorgproces te optimaliseren.

 

 


Deel dit bericht via: