Acute psychiatrie en de Haaglanden

Remco de Winter, psychiater en specialismeleider acute psychiatrie bij de Parnassia Groep, schetst in het Epidemiologisch bulletin van GGD Haaglanden de inhoud van de Generieke module Acute psychiatrie die in 2017 verscheen. Hij is een van de opstellers van deze module waarin is vastgelegd wat de optimale inhoud en organisatie van zorg is voor mensen bij wie het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben.

Alle partijen die hierbij betrokken zijn, hebben aan de module meegewerkt: van ambulancezorg tot politie en van de koepel van instellingen voor opvang van daklozen tot zorgverzekeraars. Welke zorg ontvangt een patiënt in de keten van acute psychiatrie? En welke organisatie van zorg past daarbij?

De Winter geeft daarbij een beeld van de Haagse situatie rond spoedeisende psychiatrie, de toename van de meldingen van personen met verward gedrag en initiatieven die aansluiten bij deze generieke module.

Lees het artikel Generieke module Acute psychiatrie in het Epidemiologisch Bulletin nr 3 (pdf, zie p.16). Bron: Epidemiologisch bulletin, GGD Haaglanden, jaargang 53, 2018, nr 3.


Deel dit bericht via: