Disclaimer

De inhoud van de website www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl.

Het copyright op alle bestanden berust bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. U mag deze downloaden voor eigen gebruik, maar het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het Netwerk gepubliceerde bestanden of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz behoudt zich het recht informatie te wijzigen. Het Netwerk is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Vragen?

Heeft u een vraag over deze website, is u iets opgevallen of ziet u misschien een fout? Wij horen het graag, e-mail het naar secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl.