Festival 4 jaar kwaliteitsontwikkeling ggz: een tussenbalans

Weet u wat er in de nieuwe zorgstandaarden staat? En wat een generieke module betekent voor uw werk? Maak op 30 november kennis met de nieuwe zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules op het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz.

De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van de standaarden. Nu is het moment daar: op het festival worden ze voor het eerst gepresenteerd. Dé ideale gelegenheid om snel en laagdrempelig alle ins en outs van de standaarden te leren kennen – want die gelden vanaf april 2018 voor alle professionals in de ggz.

En er is meer. We trakteren iedereen die betrokken is bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en andere geïnteresseerden op een gevarieerd programma met inspirerende sprekers. Zoals een voordracht van schrijfster Femke Schavemaker, een mini-collegetour over kwaliteit, theater over standaarden in de praktijk, meet & greet, de lancering van de database… Dat allemaal op een bijzondere locatie in hartje Utrecht.

 • Datum: Donderdag 30 november 2017
 • Tijd: Ontvangst vanaf 12.15 (excl. lunch). Het inhoudelijke programma gaat om 13.00 uur van start. Afsluitende borrel van 16.30 uur tot 17.30 uur.
 • Locatie: TivoliVredenburg, Utrecht
 • Kosten: Deelname aan het festival is gratis.
 • Contact: Neem voor vragen contact op via festival@kwaliteitsontwikkelingggz.nl

Programma

We hebben een programma samengesteld met verschillende creatieve werkvormen, om u als bezoeker zo goed mogelijk te informeren én inspireren. Bovendien biedt het ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen.

Bekijk het programma in blokkenschema en het overzicht hieronder van de festivalactiviteiten.

Plenaire opening: 13.00 – 14.30 uur

Openingswoord

Jeroen Muller, voorzitter bestuur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO), zei in 2015: “Dankzij het Netwerk kunnen we nog beter aantonen wat voor goed werk we doen in deze sector.” Hoe kijkt hij hier twee jaar later op terug? Zijn de doelen bereikt? En hoe plaatsen we de ontwikkeling van standaarden in de brede huidige context?

Karkas, de ervaring leert

Naar aanleiding van haar veelgeprezen debuutroman Karkas neemt Femke Schavemaker, copywriter/creative director en schrijver, ons mee in het leven met een bipolaire stoornis. Wat kan zij ons vanuit haar persoonlijke ervaringen meegeven voor kwaliteitsontwikkeling in de ggz?
De Volkskrant over Karkas: “Deze roman benadert haar stoornis zo goed dat het haast niet te verdragen is.”

Van standaard naar de praktijk

Zorgstandaarden zijn geen wetten of voorschriften, maar bieden handvatten voor de professional om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Hoe werkt dat in de praktijk? En hoe borgen we de samenwerking in de toekomst zodat de patiënt de goede zorg krijgt?Door Aart Schene, onafhankelijk voorzitter agendaraad NKO.

Festival activiteiten: 14.30 -17.00 uur

Onderstaande festival activiteiten worden herhaald, zodat u gelegenheid heeft om bij meerdere activiteiten aan te schuiven. Enkele activiteiten vinden doorlopend plaats, en ook bent u gedurende het festival van harte welkom op het netwerkplein.

Interactief theater (2 x 45 min)
R
onde 1: Hoe werken zorgstandaarden in de praktijk? Nagespeelde casus uit de praktijk van een psychiater. Die ontvangt een patiënt met een bipolaire stemmingsstoornis. Hoe wordt de behandelaar bij belangrijke beslismomenten geholpen door de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen en generieke modules? Onder leiding van Ralph Kupka (psychiater, voorzitter werkgroep Zorgstandaard Bipolaire stoornissen).

Ronde 2: Hoe werken zorgstandaarden in de praktijk? Nagespeelde casus uit de praktijk van een psychotherapeut. Die ontvangt een depressieve
patiënt met suïcidale gedachtes. Onder leiding van Yvo van de Velde, klinisch psycholoog-psychotherapeut (lid Agendaraad NKO, LVVP).

Aansluiting bij het sociale domein (2 x 45 min)
Ronde 1: Bij de zorg en ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen zijn zowel professionals binnen als buiten de ggz betrokken. Wat betekenen de zorgstandaarden voor het sociale domein en hoe kan deze samenwerking worden ingevuld? Gesprek met Bert Frings (wethouder gemeente Nijmegen) o.l.v. Flip Dronkers (lid Agendaraad NKO, NIP).

Ronde 2: Bij de zorg en ondersteuning van jeugdigen met psychische aandoeningen zijn zowel professionals binnen als buiten de ggz betrokken. Hoe sluiten de richtlijnen jeugdhulp en de zorgstandaarden op elkaar aan? En hoe heeft de professional daar baat bij? Ga hierover in gesprek o.l.v. Karlijn Stals en Marianne Berger (beide NJi).

Implementatietools zorgstandaarden (4 x 20 min)
Ronde 1,3 – Leerplan Ervaringsdeskundigheid: Ervaringsdeskundigen aan het woord. Het onlangs gepubliceerde leerplan is een belangrijke stap om beroepsopleidingen voor ervaringsdeskundigen meer uniform te kunnen inrichten. Het draagt bij aan de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als beroep, zoals aanbevolen in de standaarden. O.l.v. José Weststrate (beleidsadviseur GGZ Nederland) en Marjo Boer (docent ervaringsdeskundigheid & supervisiekunde Zadkine).

Ronde 2,4 – Zorgstandaard Psychose in de spreekkamer: Voor de Zorgstandaard Psychose is een digitale beslistool ontwikkeld die behandelopties geeft aansluitend op de situatie van de patiënt. Daarbij is een stappenplan geschreven om deze digitale beslistool ook toepasbaar te maken bij andere psychische aandoeningen. Presentatie door Nynke Boonstra (GGZ Friesland), Danielle van Duin (Trimbos-instituut) en Clarice de Zwart.

3,2,1… launch: de database (doorlopend)
Snel alle relevantie en actuele informatie bij elkaar uit het geheel van zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen. Vanuit deze gedachte is de nieuwe database www.ggzstandaarden.nl ontwikkeld. U kunt het zelf uitproberen. En laten weten wat u ervan vindt. O.l.v. Janneke Wentink-van de Laar en Noortje Reestman (beide NKO).

Nieuw kwaliteitsinstituut ggz (2x 45 min)
Beroeps- en brancheverenigingen richten komend jaar een nieuw kwaliteitsinstituut op van en voor de ggz. Het kwaliteitsinstituut staat in dienst van de professional, en ondersteunt hem bij het continue verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Wat heeft u daar als professional voor nodig? Wat heeft u nodig om met de patiënt het gesprek te kunnen voeren over goede zorg? Wat zou het instituut moeten ontwikkelen om u hierbij te ondersteunen? Praat en denk mee! O.l.v. Janneke van Gog (NVvP) en Lonneke Schoo (GGZ Nederland).

NKO college tour (3 x 30 min)
Ronde 1 –
met Bert Stavenuiter: Presentator Inge Janse interviewt Bert Stavenuiter, directeur familie- en naastenvereniging Ypsilon. Naasten spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de zorgstandaarden. Maar hoe zorgen we ervoor dat die waardevolle input ook tijdens de behandeling ingezet wordt én in beeld blijft?

Ronde 2 – met Marieke Pijnenborg: Marieke Pijnenborg is adjunct-hoogleraar klinische psychologie en gz-psycholoog. Ze licht toe welke kansen de zorgstandaarden volgens haar bieden voor zowel de praktijk als het onderwijs. Hoe denkt zij over het actueel houden van de standaarden voor de praktijk? Daarover gaat presentator Inge Janse met haar in gesprek.

Ronde 3 – met Piet Kruizinga: Als voorzitter Cliëntenraad GGZ Centraal zet Piet Kruizinga zich in voor de rol die patiënten hebben in de kwaliteit van zorg. Hij vindt dat hun stem nog vaak wordt ondergeschoven, zoals in de relatie met de behandelaar. Presentator Inge Janse onderzoekt met Kruizinga hoe dat is op te lossen.

De toekomst? (4 x 20 min)
Ronde 1, 3:
U mag het zeggen. Wat worden de nieuwe thema’s voor het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz vanaf 2018? Ga in kleine groepjes in gesprek en laat uw ideeën achter. O.l.v. Arnold van Emmerik, voorzitter bestuur VGCt en lid Agendaraad NKO,

Ronde 2, 4: U mag het zeggen. Wat worden de nieuwe thema’s voor het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz vanaf 2018? Ga in kleine groepjes in gesprek en laat uw ideeën achter. Johan Lambregts, onafhankelijk voorzitter Implementatieraad NKO

Meet & greet (3 x 30 min)
Ronde 1, 2, 3:
Maak een-op-een kennis met stakeholders uit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en kom alles te weten over de achtergronden, context, beslissingen en afwegingen die een rol hebben gespeeld (en nog steeds) bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden.

Kiezen in de ggz (doorlopend)
Krijg een tipje van de sluier van de nieuwe website over kiezen in de ggz. En praat mee over hoe deze bijdraagt aan transparantie voor de patiënt en samen beslissen. Met Charlotte de Schepper (ZN), Fred Balhuizen en Jeroen Kraak (beide MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid).

Afsluiting: 16.30- 17.30 uur

Borrel met muziek
We sluiten het festival gezamenlijk af onder het genot van een hapje, een drankje en live muziek.

Accreditatie

Voor het Festival Kwaliteitsontwikkeling GGz is accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen.

De volgende verenigingen hebben punten toegekend:

 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing – 4 punten
  (NVvP, VVGN, ABC1 (o.a. huisartsen), NVKG)
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
  (FGzPt) – 3 punten
 • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden – 4 punten
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ – 4 punten
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie – 3 punten
 • NIP eerstelijnspsychologie – 4 punten
 • NIP Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP K&J)
  • Herregistratie – 3 punten
  • Opleiding/overige taken – 1,5 punten
 • Register Vaktherapie – 4 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register – 4 punten

Voor het verkrijgen van accreditatiepunten hebben wij uw BIG nummer nodig. Dit kunt u doorgeven via het aanmeldformulier. Bij aanvang van het festival kunt u tekenen voor aanwezigheid.

Aanmelden

Wegens grote belangstelling voor het festival is de aanmelding gesloten. Wilt u op de reservelijst, stuur dan een e-mail met uw telefoonnummer naar festival@kwaliteitsontwikkelingggz.nl. Indien er alsnog plek vrijkomt, nemen wij woensdagmiddag 29 november telefonisch contact met u op.

Neem voor vragen contact met ons op via 030 737 04 70 of festival@kwaliteitsontwikkelingggz.nl.

Deelnemers

Bezoekers van het festival zijn betrokkenen bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en andere geïnteresseerden. Momenteel verwachten we ruim 550 deelnemers.

Actuele deelnemerslijst