Implementatie

Tools

Samen met het Netwerk hebben veldpartijen tools ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie van de standaarden in de praktijk. Deze instrumenten zijn verzameld in onderstaande toolbox. Heeft u vragen of ideeën over het gebruik in uw eigen praktijk, neem contact op met het Netwerk.Communicatie

Het Netwerk publiceert regelmatig artikelen, interviews en video’s als toelichting op de standaarden in samenwerking met betrokken professionals, patiënten- en/of naastenvertegenwoordigers.

Het is toegestaan om deze teksten en/of video’s over te nemen en verder te verspreiden, onder voorwaarde van bronvermelding en een werkende hyperlink naar de bijbehorende zorgstandaard of generieke module op www.ggzstandaarden.nl.

Ambassadeurs

Bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden zijn veel professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgaanbieders en financiers betrokken. Bijvoorbeeld als lid van de werkgroep die een standaard opstelt, als lid van de Kwaliteitsraad van het Netwerk, als projectleider of als deskundig meelezer. Zij dragen de ontwikkeling een warm hart toe en een aantal van hen zet zich actief in als ambassadeur van de kwaliteitsstandaarden. Ieder vanuit hun eigen rol en optiek helpen zij om de buitenwereld – in het bijzonder professionals in de ggz – hier verder over te informeren.

Wenst u in contact te komen met een van de ambassadeurs? Bijvoorbeeld om tijdens een congres, bijeenkomst of binnen uw organisatie een presentatie te geven over de ontwikkeling van zorgstandaarden? Informeer naar de mogelijkheden via het secretariaat Lubette Waaijenberg of tel. 030-737 04 70.

Bent u ambassadeur van de standaarden? Speciaal om u te ondersteunen heeft het Netwerk verschillende materialen ontwikkeld om u te ondersteunen bij uw ambassadeursactiviteiten. Zoals video’s, achtergrondinfo, tips en een basispresentatie. Zie Ondersteuning ambassadeurs