Zorgprogramma’s en zorgpaden zijn de vertalingen van een zorgstandaard naar de dagelijkse praktijk van de zorg. Ze beschrijven het zorgproces voor een specifieke groep patiënten, waarbij inhoud en proces van zorg worden toegespitst op de eigen (organisatie)situatie. Zo wordt de landelijk gedragen norm dagelijkse realiteit.

Draaiboek: Aan de slag met zorgpaden

Het draaiboek voor de cursus Aan de slag met zorgpaden biedt handvatten voor kwaliteits- en beleidsmedewerkers in de ggz om zorgpaden te ontwerpen en te implementeren. Met dit draaiboek kunnen zij projecten leiden en trainingen geven in het ontwerpen en implementeren van zorgpaden.

Het draaiboek is gebaseerd op de PDSA-methode. Het start in hoofdstuk 1 met de aandacht voor de waaromvraag. Vervolgens wordt aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de zorgpaden en het werkproces (‘Plan’ in hoofdstuk 2 en 3), het werkbaar maken en implementeren (‘Do’ in hoofdstuk 4) en het monitoren en borgen (‘Study’ in hoofdstuk 5). Naar aanleiding van de monitoring kunnen weer wijzigingen worden aangebracht (‘Act’), waarna de cyclus (gedeeltelijk) opnieuw doorlopen kan worden. Tot slot geeft het draaiboek een handreiking in het communiceren over (het werken met) de zorgpaden (hoofdstuk 6). Elk hoofdstuk eindigt met een to do list, waarin de theorie kan worden toegepast.

Bij het draaiboek is ook een toolkit beschikbaar met ondersteunende documenten.