Het Casusboek Kwaliteitsstandaarden – Zorgstandaarden en generieke modules dat eind 2017 verscheen, draagt bij aan de ontsluiting en implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules. Binnen elke casus staan een zorgstandaard en/of generieke modules centraal. Aan de hand van dilemma’s wordt zichtbaar gemaakt op welke wijze de professional de standaarden in de praktijk kan gebruiken.

Doordat het boek een groot deel van de problematiek in de ggz omvat, geeft het een goed beeld van de actuele zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen in Nederland. Het is daarnaast een eerste wegwijzer in een groot aantal nieuwe kwaliteitsstandaarden.

“Wij hopen dat dit boek helpt om de zorg verder te verbeteren door het gericht toepassen van zorgstandaarden en generieke modules in de dagelijkse klinische praktijk. Zodat de zorg is toegesneden op de problematiek van de individuele patiënt”, aldus de redactie.

Casusboek Kwaliteitsstandaarden

Redactie: Ton van Balkom, Ralph Kupka en Jan Spijker

U kunt het casusboek bestellen via de webshop van Uitgeverij De Tijdstroom

Wilt u meer informatie over het casusboek, neem contact op met het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz via info@kwaliteitsontwikkelingggz.nl.