Een keuzekaart is een handzaam informatief overzicht voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Internationaal staan keuzekaarten ook wel bekend als ‘Option Grids’. Een keuzekaart beschrijft mogelijke interventies rond een bepaald thema langs een vaste set vragen. De keuzekaarten worden opgesteld vanuit de informatiebehoefte van patiënten en naasten, variërend van behandeling tot overstijgende thema’ s als rehabilitatie, zelfmanagement, dagbesteding en wonen. Keuzekaarten ondersteunen het proces van samen beslissen, omdat patiënten (en naasten) hiermee op een verantwoorde wijze informatie krijgen over wat de mogelijkheden zijn in zorg, begeleiding en ondersteuning volgens de laatste professionele normen, praktijk- en ervaringskennis van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo hebben patiënt, naaste en hulpverlener een meer gelijkwaardig kennisniveau om het gesprek te voeren over hoe zorg en ondersteuning wordt ingericht en welke mogelijkheden er zijn.

Mind, Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Trimbos Instituut ontwikkelden vier keuzekaarten bij de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen en daarnaast de handreiking ‘Zicht op ondersteuning’. Deze geeft handvatten om op basis van een zorgstandaard een keuzekaart te ontwikkelen.

Keuzekaarten Bipolaire Stoornissen

Op basis van de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen zijn vier keuzekaarten gemaakt.

Handreiking ‘Zicht op ondersteuning’?

Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in kwaliteitsontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de ontwikkeling van keuze-informatie voor patiënten en naasten in de ggz in het bijzonder.

Deze handreiking geeft inzicht in hoe je van kwaliteitsstandaard komt tot een keuzekaart. Het document bestaat uit twee delen:

  • Deel A schetst een kader voor de keuzekaart. Hierin wordt beschreven hoe de keuzekaart patiënten en naasten helpt in het keuzeproces. Er wordt ook stilgestaan bij de positie van de keuzekaart ten opzichte van gelijksoortige initiatieven.
  • Deel B geeft instructies voor het opstellen van de keuzekaart. Hierin wordt uitgelegd welke stappen er nodig zijn om van een kwaliteitsstandaard te komen tot een keuzekaart. Dit deel heeft een vaste opbouw: eerst tekstuele uitleg, aan het eind van elke sectie een kader met puntsgewijze instructies.

 

Handreiking ' Zicht op ondersteuning'

Zicht op ondersteuning – handreiking maken Keuzekaarten