De Generieke modules Herstelondersteuning en Destigmatisering van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz besteden in het bijzonder aandacht aan de rol van ervaringsdeskundigen. Om de aanbevelingen uit deze modules in de praktijk te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat de beroepsopleidingen voor ervaringsdeskundigen meer uniform worden ingericht en de formele erkenning krijgen die aansluit bij de beroepsontwikkeling.

Het Leerplan Ervaringsdeskundigheid is een volgende stap ter ondersteuning van de uniformering en harmonisatie van opleidingen tot ervaringsdeskundige in brede zin en meer in het bijzonder van opleidingsniveau 4 (MBO) en 5 (AD).

Leerplan