Een manier om (onderdelen van) de zorgstandaarden in uw organisatie te implementeren is MoVIT: Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling. Teams uit, bij voorkeur, verschillende organisaties komen samen en gaan met elkaar in gesprek. Het doel is inspiratie en nieuwe ideeën voor de zorg, door feedback en uitwisseling tussen teams.

3 onderdelen

Een MoVIT-ronde bestaat uit drie onderdelen: voorbereidingen, de uitwisselingsbijeenkomst zelf en de follow-up. In de voorbereidingen bepaalt elk deelnemend team een relevant thema, stelt daarvoor criteria op en observeert zichzelf gedurende een korte periode. Vertrekpunt zijn de relevante kwaliteitsstandaarden voor de betreffende teams. Tijdens de bijeenkomst wisselen de deelnemende teams ervaringen uit. Daarna gaat het team aan de slag met een actieplan. In een follow-up wordt gekeken wat nodig is om uitvoering van het actieplan te stimuleren. Een onafhankelijke facilitator begeleidt de MoVIT-ronde. Ook is er een co-facilitator die het eigen team begeleidt.

Voor de voorbereiding en bijeenkomst is een draaiboek ontwikkeld. Ook is er een handboek voor een training voor co-facilitators.

Draaiboeken 'Training co-facilitatoren' & 'Voorbereidingen en bijeenkomst'