Er zijn diverse ondersteuningsmiddelen ontwikkeld voor mensen met lichte psychische klachten. Het filmpje Wat kun je doen om je goed te voelen biedt praktische tips over het tegengaan van deze klachten. Daarnaast vinden patiënten bij het filmpje informatie om deze klachten te herkennen en meer tips om psychisch fitter te worden. Het filmpje is met name bedoeld voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden. Huisartsen en POH-GGZ kunnen het gebruiken als voorlichtingsmateriaal.

Generieke modules

Het filmpje en de informatie sluiten aan bij de Generieke Modules ‘Vroege opsporing van psychische klachten en aandoeningen’ en ‘Diagnostiek en behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk’.

 

Informatie op www.thuisarts.nl: Hoe word ik psychisch fitter?

Filmpje voor mensen met lichte psychische klachten