Op http://alcoholbespreken.ivo.nl staan adviezen voor wijkwerkers om overmatig alcoholgebruik te signaleren en te bespreken. Daarnaast biedt de site tips en adviezen voor cliënten en hun naasten. De informatie is gebaseerd op de Zorgstandaard Problematisch Alcoholgebruik en alcoholverslaving. Ook is relevante informatie van andere zorgstandaarden en generieke modules meegenomen.

De site maakt het voor wijkwerkers gemakkelijker om overmatig alcoholgebruik te signaleren en bespreekbaar te maken en om cliënten te motiveren en te ondersteunen bij behandeling en begeleiding. Ook kunnen ze cliënten en naasten wijzen op de informatie die voor hen is opgenomen op de site.

Werkkaarten
De informatie op de site is daarnaast samengevat in werkkaarten. Ook hiervan zijn versies voor wijkwerkers, cliënten en naasten.

Het doel is tijdige(r) signalering en interventie bij beginnen problematisch alcoholgebruik en eventuele bijkomende psychische problemen. De website en de kaarten zijn ontwikkeld door IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, met medewerking van Stichting Resultaten Scoren, Verslavingspreventie Nederland (VPN), Het Netwerk Verslavingszorg (en aangesloten instellingen).

Alcohol en gezondheid: werkkaarten voor wijkmedewerkers, cliënten en naasten