Wie snel meer wil weten over het werken met een bepaalde kwaliteitsstandaard, kan terecht op www.werkenmetggzstandaarden.nl. Hier zijn online leermodules te vinden, die professionals ondersteunen bij het werken met de standaarden.

Inmiddels zijn er voor een aantal  zorgstandaarden en generieke modules e-learnings beschikbaar. Ze leren deelnemers op een snelle en interactieve manier meer over (het werken met) de zorgstandaarden en generieke modules. Naast kenniselementen en casuïstiek, zijn er ook videomateriaal en quiz-elementen aanwezig.

De e-learnings zijn onder andere ontwikkeld door de RINO groep en de VcGT. Voor sommige e-learnings zijn accreditatiepunten beschikbaar.

De online modules zijn voor iedereen kosteloos beschikbaar. Deelnemers hoeven alleen maar een account aan te maken en kunnen daarna een keuze maken uit de beschikbare e-learnings. Het aanbod wordt de komende tijd uitgebreid.

Ga naar www.werkenmetggzstandaarden.nl voor alle online leermodules.