Beslistool

Deze beslistool helpt patiënten en behandelaars om samen te kiezen uit alle behandelmogelijkheden die in de Zorgstandaard Psychose staan beschreven.

Het gebruik van de beslistool werkt altijd volgens een viertal stappen :

  • Bepaling van de patiëntkenmerken die zijn genoemd in de zorgstandaard
  • De beslistool doet aanbevelingen voor de best passende behandeling op basis van de zorgstandaard
  • Gezamenlijke keuze voor behandelonderdelen in het behandelplan
  • Verslaglegging, zowel voor behandelaar als patiënt

De beslistool is zodanig ontwikkeld dat voor andere zorgstandaarden eenvoudig een beslistool kan worden toegevoegd.

https://zorgstandaard.beslistool.nl.

De technische ontwikkeling van de beslistool werd gedaan door toCube. Clinical decision support. Voor meer informatie over deze organisatie zie: https://tocube.nl/. Heeft u vragen over het ontwikkelen van een digitale beslistool voor het ondersteunen van gezamenlijke besluitvorming bij een kwaliteitsstandaard? Neem dan contact op met: dduin@trimbos.nl.