Wat levert het project op?

Vier e-learning modules, namelijk:

  1. Werken met Zorgstandaarden ggz
  2. Werken met de zorgstandaard Angststoornissen,
  3. Werken met de zorgstandaard Depressieve stoornissen
  4. Werken met de generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek

Deze online modules worden onderdeel van opleidingen van de opleidingsinstellingen van de vLOGO en onderdeel van het nascholingsaanbod voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Aanpak

De ontwikkeling van de modules verloopt in vier fasen:

  1. Analyse: leerdoelen, leerelementen en leervormen worden bepaald. Inhoudelijke input hiervoor komt van de voorzitters van de werkgroepen die de drie zorgstandaarden hebben ontwikkeld.
  2. Ontwerp: er wordt gewerkt aan een ontwerpdocument waarin de didactiek, vormgeving en techniek centraal staan.
  3. Ontwikkeling en implementatie: op basis van scripts en al het verzamelde materiaal worden de modules verder gebouwd en getest. Op een invitational conference worden de eerste twee modules gepresenteerd.
  4. Continuering en verbetering: met de eerste ervaringen van deelnemers kunnen de online modules verder worden verbeterd. Ook starten nu de marketingacties t.b.v. werving deelnemers aan de modules.

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

Met de online modules willen we draagvlak voor, enthousiasme over en vanzelfsprekendheid met het werken met zorgstandaarden creëren bij zorgprofessionals. De online modules worden nu ontwikkeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Maar ze zijn breder toepasbaar. Het Netwerk overlegt met andere beroepsgroepen of zij ook met deze modules aan de slag willen.