Wat levert het project op?

Na afloop van het project is er een draaiboek voor een cursus train-de-trainer zorgpaden. Met behulp van dit draaiboek kunnen trainers aan de slag om GGz professionals te leren hoe ze een zorgstandaard kunnen vertalen naar een zorgpad. Een zorgpad is een praktische vertaling van een zorgstandaard naar de lokale praktijk.

De trainers zijn medewerkers met een sleutelrol in kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie. Zij kunnen na afloop van het project de training met behulp van het draaiboek aanbieden aan de GGz professionals in hun organisatie.

Aanpak

In het project worden de principes van de ontwikkeling van een zorgpad toegepast om een cursus train-de-trainer te maken. Een specifieke zorgstandaard wordt als voorbeeld genomen om de cursus te ontwikkelen.

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

Er wordt een draaiboek voor een cursus opgeleverd. Medewerkers met een sleutelrol in kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie kunnen aan de hand van dit draaiboek een cursus aanbieden aan de zorgprofessionals om een voor hun instelling of samenwerkingsverband relevante zorgstandaard te vertalen in een zorgpad. Daarmee worden organisatie en inhoud van de betreffende organisatie ingesteld op het werken conform de zorgstandaard

De cursus biedt aldus een handvat om zorgstandaarden te vertalen naar de praktijk en helpt daarmee de implementatie van zorgstandaarden te bevorderen. Het draaiboek is geschikt voor alle zorgstandaarden voor de GGz.