Wat levert het project op?

Dit is een implementatieproject. Twee standaarden en twee generieke modules worden bij minimaal twee instellingen geïmplementeerd.

De standaarden en generieke modules worden zo handelingsgericht mogelijk beschreven. Instellingen verwerven eigenaarschap over de inhoud door die aan te passen aan hun visie en situatie. Daarna worden de standaarden en generieke modules in gebruik genomen.

Aanpak

De hoofddoelstelling is implementatie van de Standaarden en generieke modules van NKO. De volgende stappen worden doorlopen:

  • Alii maakt een handelingsgerichte beschrijving van twee Standaarden aangevuld met de inhoud van twee generieke modules. Dit zal Alii onafhankelijk doen van NKO en de instellingen.
  • Vervolgens verwerven de instellingen eigenaarschap over deze handelingsgerichte beschrijvingen. Hiertoe worden diverse workshops gehouden met professionals en patiënten, waarin de inhoud wordt aangepast aan de specifieke situatie en visie van de instelling.
  • Daarna wordt de nieuw ontwikkelde inhoud in gebruik genomen.
  • Er wordt ook een werkwijze ontwikkeld waarmee wijzigingen van standaarden en generieke modules snel bij instellingen in gebruik genomen kunnen worden.
    1. De inhoud van de instelling behoudt altijd een link met het origineel van NKO.
    2. Als er een wijziging plaatsvindt bij NKO, wordt dat zichtbaar bij de instelling, middels een soort “track changes” knop. De auteur in de instelling kan op deze manier makkelijk een nieuwe wijziging accepteren of afwijzen.
    3. Stap 2 en 3 worden dan herhaald.

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

Alii heeft geleerd dat twee zaken erg belangrijk zijn voor implementatie: eigenaarschap en handelingsgerichtheid. Dat zijn dan ook de zaken die in dit implementatietraject veel aandacht krijgen.

In deze eerste pilot richten we ons op de standaarden Angststoornissen en Psychosezorg en op de generieke modules Ondersteuning familiesysteem & mantelzorg en Zelfmanagement. Twee instellingen zullen in eerste instantie meedoen aan deze pilot.