Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Comorbiditeit is het bestaan van één of meerdere chronische aandoeningen naast de zogenoemde indexziekte waar de meeste aandacht naar uitgaat. Er kan sprake zijn van psychiatrische comorbiditeit en/of somatische comorbiditeit. Zorgstandaarden richten zich meestal op één aandoening of conditie. Het beleid bij comorbiditeit wordt meestal niet besproken. In de praktijk komt men deze groep veel tegen en is niet duidelijk wat de optimale aanpak is, zowel voor de zorgprofessional als voor de patiënt.

Doelstelling

De module Comorbiditeit geeft handvatten voor de benadering van psychiatrische patiënten met somatische en/of psychiatrische comorbiditeit. De patiënt staat hierbij centraal, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het bereiken van patiëntgerelateerde doelstellingen in plaats van ziektegerelateerde uitkomsten. Daarnaast geeft de module aanbevelingen voor zorgstandaardmakers voor bespreking van relevante comorbiditeit in zorgstandaarden door toepassing van een combinatie van methoden (evidence-based en practice-based).

Verwachte resultaten

Een brede, door alle betrokken partijen gedragen module met waar mogelijk evidence-based en waar nodig practice-based beschrijving van de zorg en de organisatie van het zorgproces, die voldoet aan het toetsingskader van het Zorginstituut Nederland. De volgende producten worden ontwikkeld ter ondersteuning van de disseminatie en implementatie:

  • Samenvatting van de module voor de zorgprofessional.
  • Patiënteninformatie met een generiek individueel zorgplan.
  • Methodiek/instrument om gebruik van de module te evalueren of te meten.
  • Publicatie in vakbladen en websites van beroepsverenigingen.
  • Een implementatie- en onderhoudsplan.

Werkwijze

  1. Voorbereidingsfase: knelpuntenanalyse onder stakeholders, formeren van werkgroep.
  2. Ontwikkelfase: ontwikkeling concept module, commentaarronde stakeholders waaronder richtlijn-/zorgstandaardenmakers, proefimplementatie, ontwikkeling onderhoudsplan.
  3. Afrondingsfase: publicatie module en samenvatting, patiënteninformatie, individueel zorgplan.