Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Het aanbod van e-health in de gezondheidszorg is enorm en ontwikkelt zich razendsnel. E-health is een ontwikkeling waar ook de geestelijke gezondheidszorg niet omheen kan. Er zijn veel innovatieve ideeën, ervaringen, studies en onderzoek naar (de effectiviteit van) e-health. Ondanks alle investeringen, succesverhalen en de extra mogelijkheden die e-health creëert, blijft grootschalig gebruik en implementatie ervan in het GGz-veld achter. Om de weg vrij(er) te maken naar grootschalige implementatie kunnen de ‘lessons learned’ voorkomend uit de experimenten en pilots tot nu toe, worden vastgelegd in een generieke module. De maatschappij / GGz is klaar voor een volgende stap, maar een overzicht en de juiste basis om gefundeerde keuzes te maken ontbreken. Het is daarom een goed moment om in de vorm van een generieke module het zorgveld te helpen grip te krijgen op e-health.

Doelstelling

Het project heeft als doel om een generieke module e-health GGz op te leveren. Deze module helpt zorgverleners met ordenen en prioriteren. Op basis van de module kunnen zij keuzes maken voor zorgvernieuwing en kunnen zij zoeken naar effectieve, goedkopere werkmethoden. Zorgverleners kunnen met deze module de gevolgen voor hun praktijkvoering beter inschatten en het biedt vertrouwen om gefundeerde keuzes voor vormen e-health.

Verwachte resultaten

In de generieke module e-health GGz worden criteria en handvatten opgenomen ter ondersteuning van patiënten en familieleden. Hierdoor wordt hun empowerment en zelfmanagement versterkt. De generieke module e-health GGz ondersteunt zorgverleners doordat zij zich niet alleen een goed beeld van e-health kunnen vormen, maar ook vertrouwen krijgen in gefundeerde keuzes van de toegepaste e-health. E-health gericht op bepaalde groepen patiënten worden in de stoornis specifieke zorgstandaarden beschreven.

Werkwijze

De onderhoudsgroep ontwikkelt in onderlinge samenspraak en met hulp  van een expertgroep een generieke module in zes fasen. De onderhoudsgroep bestaat uit primaire partners met expertise op het terrein van de beroepsuitoefening/ ervaringsdeskundigheid in de GGz en de expertgroep bestaat uit deelnemers met expertise op het terrein van e-health en ontwikkeling van generieke modules.

Voorbereidingsfase mei – juli 2015: In deze fase wordt de projectorganisatie ingericht

Fase 1 juni – okt 2015: Knelpuntennotitie, afbakening en uitgangsvragen vaststellen

Fase 2 november 2015 – maart 2016: Verdieping door deskresearch, focusgroepen, interviews

Fase 3 april – juli 2016: Schrijven van de Generieke module

Fase 4 juli – september 2016: Praktijktest en implementatievoorbereiding

Fase 5 oktober – december 2016: Vaststellen module en autorisatie Het traject wordt afgesloten door de generieke module e-health GGz, in samenspraak met het Netwerk, aan te bieden aan de primaire partners voor de autorisatie van de module en de aanbieding van de module bij het Zorginstituut Nederland.