Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Herstelondersteuning is gericht op het bevorderen van het herstelproces van patiënten binnen en buiten de ggz. De leefwereld, het levensverhaal, de wensen en de prioriteiten van patiënten zijn dan leidend, evenals de eigen krachten, ervaringskennis en hulpbronnen van patiënten. Het begrip ‘herstelondersteunende zorg’ omvat daarom het zorgdragen voor de beschikbaarheid van een breed scala aan herstelbevorderende activiteiten, faciliteiten, attitudes en gedragingen; zowel binnen als buiten de ggz. Kenmerkend voor herstelondersteunende zorg is ook een minder hiërarchische en meer gelijkwaardige relatie tussen hulpverlener en patiënt, waarbij het voeren van de eigen regie door de patiënt gestimuleerd en gehonoreerd wordt.

Doelstelling

Het doel van het project is de oplevering van een generieke module voor herstelondersteuning binnen en buiten de ggz.

Verwachte resultaten

Een met systematisch literatuuronderzoek en practice-based kennis onderbouwde generieke module. De module zal bestaan uit een overzicht en rangschikking van herstelondersteunende interventies voor patiënten met (ernstige) psychische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek. In de module Herstelondersteuning komen de volgende onderdelen aan de orde:

  1. Herstelinitiatieven en peer support.
  2. Herstelondersteuning door zorg- en welzijnsprofessionals en informele steungevers binnen én buiten de ggz.
  3. Randvoorwaarden.

Werkwijze

Na inrichting van de werkgroep volgt de systematische review van de literatuur en het verzamelen van praktijkkennis (grijze literatuur, focusgroepen patiënten, ervaringsdeskundigen en zorgverleners). Dit leidt tot een conceptmodule. Daarop volgt een commentaarronde en een proefimplementatie. Laatste stappen zijn het schrijven van een definitieve tekst en autorisatie.