Wat levert het project op?

Ten eerste een online implementatietool voor professionals en burgers waarmee de aanwezigheid van psychische klachten onderzocht of bevestigd kan worden. Met behulp van deze implementatietool wordt ook een inschatting gemaakt van de prognose en de ernst van de klachten, zodat de burger een passend vervolgbeleid kan kiezen. Met behulp van deze implementatietool krijgt de burger met psychische klachten gerichte informatie over psychische klachten, een risico inschatting en een passend advies.

Ten tweede een keuzehulp waarmee burgers (eventueel na gebruik van de implementatietool) worden voorgelicht over effectieve gezondheid-bevorderende eerstestap interventies, zoals zelfzorg, e-health programma’s (Trimbos, loketgezondleven.nl) en alleen bij ernstiger klachten naar de 1elijns zorg (POH-GGZ) Deze keuzehulp en implementatietool zijn beschikbaar voor toepassing door de burger zelf, vanuit de publieke gezondheidszorg en andere geïnteresseerden zoals huisartsen, gemeenten, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

Aanpak

Met behulp van focusgroepen bestaande uit burgers en huisartsen worden de wensen ten aanzien van de implementatietool en keuzehulp geïnventariseerd.

De inhoud van de implementatietool en keuzehulp wordt samengesteld op basis van de uitkomst van de focusgroepen, de generieke module vroege opsporing psychische klachten en aandoeningen, de generieke module diagnostiek en behandeling van psychische klachten in de huisartspraktijk en de NHG publicatie: Handboek GGZ in de huisartspraktijk.

De eindproducten worden nogmaals met behulp van focusgroepen getoetst.

De keuzehulp wordt gepubliceerd op www.thuisarts.nl en is daarmee toegankelijk voor burgers en andere geïnteresseerden. Ook de implementatietool wordt gepubliceerd op een voor burgers en geïnteresseerden toegankelijke website.

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

De implementatietool en keuzehulp zijn primair bedoeld voor de burger zelf. Met behulp van de test, kennis over psychische klachten en advies over effectieve acties kan de burger zelf aan de slag met zijn mentale vitaliteit. Hierdoor wordt de nu vaak nog onbekende kennis over psychische klachten en effectieve zelfhulp ontsloten voor de burger. Bij ernstiger klachten wordt het advies gegeven om de huisarts te raadplegen. Binnen de huisartsgeneeskunde is bekend dat een gesprek met informatie en zelfhulp advies, vaak al voldoende ondersteuning geeft voor mensen om hun psychische klachten te boven te komen. De implementatietool en keuzehulp stellen deze kennis en dit zelfhulpadvies ook buiten de zorg om beschikbaar voor de burger.