Dit project is afgerond. De opgeleverde implementatietool vindt u onder Implementatie.

Wat levert het project op?

Het op te leveren product is een interactieve tool waarmee opleiders in de GGZ een leertraject op maat kunnen samenstellen voor medewerkers of studenten. Deze tool functioneert op basis van onder andere de nieuwe Kwaliteitsstandaarden GGZ. De tool wordt voor openbaar toegankelijke en los van leermateriaal van de GGZ Ecademy te gebruiken. Daarnaast worden de Kwaliteitsstandaarden GGZ in de leerproducten van GGZ Ecademy verankerd. In de tool wordt voor alle Leerproducten van GGZ Ecademy inzichtelijk gemaakt voor wie ze in welke leersituatie geschikt zijn. Zo bouwen we aan een GGZ-breed Curriculum Bij- en Nascholing.

Aanpak

In 2016 wordt een datastructuur opgezet met de volgende ingredi├źnten: doelgroepen, contexten, locaties, methodieken van werken in de GGZ en de Kwaliteitsstandaarden. Er wordt een Programma van Eisen ontwikkeld voor de interactieve tool. Begin 2017 worden de in december opgeleverde Kwaliteitsstandaarden geanalyseerd ten behoeve van inbedding in de datastructuur en in de leerproducten van GGZ Ecademy. De tool wordt gebouwd. Voor de zomer van 2017 worden alle opgeleverde Kwaliteitsstandaarden ingebed in de tool. De leerproducten worden aangepast in de zomer.

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

Alle op te leveren Kwaliteitsstandaarden ingebed in het interactieve Curriculum Bij- en Nascholing GGZ dat inzichtelijk is voor alle medewerkers van de bij GGZ Ecademy aangesloten instellingen en daarbuiten (publiek toegankelijk).