Dit project is afgerond. De opgeleverde implementatietool vindt u onder Implementatie.

Wat levert het project op?

  1. Een beknopte website met een framework voor verschillende ‘option grids’ voor diverse psychische aandoeningen, waarnaar gelinkt kan worden.
  2. Drie (voorbeelden van) option grids op basis van één van de zorgstandaarden voor mensen met een psychische aandoening, rond drie door patiënten geselecteerde thema’s. Deze drie option grids worden zowel in pdf variant opgeleverd als in interactieve variant.
  3. Een ‘blauwdruk’ in de vorm van een stappenplan, voor het ontwikkelen van option grids voor overige zorgstandaarden en generieke modules

Option grids zijn zeer beknopte, makkelijk leesbare tools die helpen om alternatieve behandelopties te vergelijken. De (pdf-versie van de) tool beslaat slechts één pagina, waarin informatie rond veelgestelde vragen (FAQ’s) van patiënten met betrekking tot alternatieve behandelopties in helder taalgebruik en op kernachtige wijze wordt verwoord.

De option grids zijn primair bedoeld voor patiënten en naasten.

Aanpak

Fase 0 – Kiezen van zorgstandaard die de basis gaat vormen van de option grids.

Fase 1 – Samenstellen patiëntenpanel behorend bij de zorgstandaard

Fase 2 – Detecteren van thema’s en veelgestelde vragen (FAQ’s) van patiënten op basis van de gekozen zorgstandaard, Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • wel of niet deelnemen in werk/opleiding met een (ernstige) psychische aandoening
  • in welke mate familie en naasten betrekken in de behandeling
  • behandeling met psychotherapie en/of medicatie

Fase 3 – Match alternatieve behandelopties in de zorgstandaard en FAQ’s

Fase 4 – Per behandeloptie informatie / consequenties uitwerken

Fase 5 – ‘Witte gaten’ voorleggen aan bestaande werkgroep van de kwaliteitsstandaard

Fase 6 – Schrijven van de tekst van de option grid

Fase 7 – Uitwerken option grid naar digitale interactieve versie, inclusief weging en check of de geboden informatie goed is begrepen

Fase 8 – Testen van de digitale versie

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

Doel is het vergroten van de transparantie van zorg, zoals deze wordt aanbevolen in de Zorgstandaard Psychose en andere zorgstandaarden. Dit door het vergroten van inzicht in concrete keuzes tussen verschillende opties binnen en naast behandelingen, rond enkele veelgestelde vragen (FAQ´s) vanuit patiënten en het beschrijven van de specifieke consequenties van deze verschillende opties.

Een tweede doel is het bevorderen van de toepassing van de aanbevelingen in de kwaliteitsstandaarden. Dit gebeurt doordat we patiënten en naasten de juiste tools geven zich goed te informeren en op basis daarvan gegronde keuzes te maken, waarmee we gebruik maken van een belangrijk implementatiekanaal voor het implementeren van kwaliteitsstandaarden.

Er wordt een keuze gemaakt uit de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen, Zorgstandaard Psychose en Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen