Wat levert het project op?

Doelstelling van dit project is om gebruik te maken van de ervaringen van andere projecten buiten de GGZ om de implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules zo goed mogelijk te laten slagen en inzicht te krijgen in de ‘Do’s & Don’ts’ van implementatie. Resultaat van dit project zijn vier sets aanbevelingen waarin antwoord wordt gegeven op de vraag ‘Wat kan én moet ik doen om implementatie van zorgstandaarden en generieke modules te bevorderen?’ Een set voor instellingen, een voor beroepsverenigingen, een voor individuele professionals en een voor patiënten.

Aanpak

Er wordt een analyse gedaan van minimaal 2 en maximaal 4 initiatieven waarbij specifiek wordt gekeken naar de meerwaarde van dit initiatief voor de kwaliteit van zorg. Er wordt in ieder geval een analyse gemaakt van ParkinsonNet en het samenwerkingsverband chirurgie / IC UMC St. Radboud en luchtvaart. Daarnaast wordt een analyse (algemeen) gedaan van de do’s en don’ts van implementatie (slaag- en faalfactoren). Deze analyse zal op een laagdrempelige manier worden gepresenteerd. Hierbij kan gedacht worden aan een rapport of artikel maar ook aan een levendige presentatie of (Youtube) lowbudget filmpje. Ook zal er een bevraagsessie worden georganiseerd met als uiteindelijk doel om een viertal sets aanbevelingen op te leveren; een set voor instellingen, beroepsverenigingen, individuele professionals en patiënten waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: Wat kan én moet ik doen om implementatie van zorgstandaarden en generieke modules te bevorderen?

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

Dit project is bedoeld om de implementatie van alle zorgstandaarden en generieke modules te vergemakkelijken voor alle zorgprofessionals, bestuurders, managers en andere betrokkenen in de GGZ. De meerwaarde van dit project is om buiten de gebaande paden van eerdere implementaties binnen de GGZ te treden om zo een bijdrage te leveren aan een betere en efficiëntere implementatie. Met als uiteindelijke doel dat we in de GGZ gebruik kunnen maken van de ervaringen van andere projecten om de implementatie van de zorgstandaarden en generieke modules zo goed mogelijk te laten slagen.