Wat levert het project op?

Voor huisartsen is de NHG ‘Standaard in de Praktijk’-cursus (StiP) is welbekende trainingsvorm. Binnen deze nieuwe StiP (duur 2,5 uur) staan de Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken centraal. Deelnemers leren binnen deze cursus over:

  • Wie doet wat? En wat is de rol van wijkteams?
  • Consultatie van psycholoog en psychiater
  • Verwijscriteria & Verwijsbrief
  • Op- en afschalen van zorg
  • Leidraden voor regionaal overleg
  • Geboden zorg vanuit de patiënt bekijken
  • Concrete afspraken in de samenwerking maken

Deelnemers zijn huisartsen, waar mogelijk als koppel met de POH-GGZ, medewerkers uit de generalistische basis ggz en specialistische ggz en eventuele anderen.

Aanpak

De NHG ontwikkelt de training volgens haar vaste werkwijze, verzorgt de train-de-trainerscursus.

Bijdrage aan brede implementatieondersteuning kwaliteitsstandaarden

De Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken geven aanbevelingen voor de samenwerking en suggesties voor werkafspraken tussen huisartsen, de generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz. Gedegen kennis onder huisartsen draagt bij aan een goede uitvoering van de samenwerkingsafspraken.