Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Depressieve stoornissen komen veel voor in de Nederlandse bevolking, ze hebben een grote ziektelast en sterfterisico en dat leidt jaarlijks tot een verlies van 183.000 gezonde levensjaren. Depressie leidt tot allerlei beperkingen in het dagelijks functioneren, thuis, in het gezin en op het werk. De maatschappelijke kosten van depressie zijn daarom hoog: bijna 4 miljard euro per jaar. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft vanwege de grote ziektelast en hoge maatschappelijke kosten Depressieve stoornissen geprioriteerd voor het maken van een zorgstandaard.

Doelstelling

De zorgstandaard moet de maatstaf geven voor goede kwaliteit van zorg bij mensen met een depressie/ dysthymie. De zorgstandaard beschrijft de gehele zorgketen van preventie/ vroegsignalering, stepped-care behandeling tot en met nazorg en aandacht voor chroniciteit. De zorgstandaard geeft aanbevelingen voor de patiënt en voor de zorgprofessionals over goede (evidence-based) zorg, maar laat voldoende ruimte voor flexibiliteit en persoonsgerichte benadering. Gedeelde besluitvorming tussen professional en patiënt is daarbij een belangrijke element.

Verwachte resultaten

 • Een geautoriseerde zorgstandaard voor depressieve klachten, depressie en dysthymie;
 • Herziening van het onderdeel dysthymie van de bestaande richtlijn depressie;
 • Ontwikkeling van nieuwe onderdelen op gebied van medicatie en depressie en somatische aandoening;
 • Een analyse van de impact van de zorgstandaard op de kosten (budget impact analyse);
 • Een proefimplementatie met een daarop gebaseerd implementatieplan;
 • Aandacht voor de organisatie van zorg op basis van budget impact analyse en bestaande indeling van de huisartsenzorg en ggz in Nederland;
 • Een set met kwaliteitsindicatoren.

Werkwijze

De looptijd van het project is 24 maanden vanaf de start op 1 januari 2015. De zorgstandaard wordt gebaseerd op de bestaande multidisciplinaire richtlijn Depressie. Er wordt samengewerkt met de NHG. De fasering van het project is als volgt:

 • Fase 1: Voorbereiding en opstellen uitgangsvragen (3 maanden);
 • Fase 2: Ontwikkelen zorgmodulen (9 maanden);
 • Fase 3: Commentaarfase zorgmodulen. schrijven zorg specifieke aspecten van generieke zorgmodulen (3 maanden);
 • Fase 4: Ontwikkelen organisatie van zorg, beslismodel passende zorg voor de verschillende stadia van een depressie, budget impact analyse (3 maanden);
 • Fase 5: Ontwikkelen kwaliteitsindicatoren, praktijktest (3 maanden);
 • Fase 6: Schrijven concept zorgstandaard (3 maanden)