Dit project is afgerond. De opgeleverde standaard is opgenomen in de database GGZ Standaarden.

Aanleiding

Bij 13,5% van de algemene bevolking, 60,4% van de psychiatrische patiënten en bij 56,5% van de behandelde verslaafden kan minimaal één persoonlijkheidsstoornis worden gediagnosticeerd. Veel mensen hebben meer dan één persoonlijkheidsstoornis. In veel gevallen gaat het om het gelijktijdig voorkomen van meerdere stoornissen binnen een en hetzelfde cluster, maar ook stoornissen uit verschillende clusters komen regelmatig samen voor.

Doelstelling

Het doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg in Nederland voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis (met uitzondering van anti-sociale persoonlijkheidsstoornis), door middel van de ontwikkeling van de zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen. De ambitie van dit traject is om de beschikbare en actuele kennis te wegen en samen te vatten. Vervolgens wordt de doelmatigheid van de aanbevelingen, in termen van toepasbaarheid, gewenstheid/acceptability en kosteneffectiviteit gemeten. Daarna worden de uitkomsten verwerkt in zorgpaden/flowcharts. Dus niet alleen wordt het ‘wat en hoe’ (de aanbevelingen) duidelijk, maar ook ‘wie’, ‘waar’ en ‘wanneer’ de aanbevelingen zal uitvoeren.

Verwachte resultaten

Het project levert een zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen op met daarin:

  • Specifieke inleiding over persoonlijkheidsstoornissen.
  • Zorgspecifieke modules over preventie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.
  • Generieke modules welke van toepassing zijn op de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
  • Organisatie van de zorg, met daarin beslismodellen/zorgpaden waarin wordt weergegeven wie verantwoordelijk is voor de zorg in de verschillende stadia van de aandoening en welke zorg bij de verschillende zorg en bij verschillende patiëntprofielen passend is.
  • Indicatoren voor het monitoren van de naleving van aanbevelingen (proces- en structuurindicatoren) en de effecten hiervan op het welbevinden van de patiënt (uitkomst indicatoren).

Werkwijze

Eerst wordt een kwaliteitsstandaard ontwikkeld (herziening multidisciplinaire richtlijn). Daarnaast worden en samenvattingen gemaakt van generieke modules en bestaande richtlijnen die belangrijke aanwijzingen bevatten voor de zorg aan patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. En als laatste voeren we een conjunct analyse uit die met name gericht is op het bieden van gerichte keuze-hulp voor zowel professionals als patiënten.