Standaarden

Raadpleeg de zorgstandaarden en generieke modules via de database GGZ Standaarden.

Naar ggzstandaarden.nl

Patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers werken samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit doen zij door het ontwikkelen van zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules. Met de zorgstandaarden kunnen professionals de kwaliteit van de zorg die zij bieden verder vergroten. Hoe dat werkt, wordt toegelicht in deze animatie.

Raadpleeg de zorgstandaarden en generieke modules via de database GGZ Standaarden.

Over de database

Via ggzstandaarden.nl vindt u een beschrijving van alle stappen in het hele zorgproces voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Daarbij krijgt u informatie over onder meer de behandelmogelijkheden zoals deze in de zorgstandaarden, de bijbehorende generieke modules en richtlijnen zijn uitgewerkt. Informatie die op elkaar aansluit staat bij elkaar of linkt naar de betreffende paragraaf.

De database biedt daarnaast de mogelijkheid om binnen het geheel van standaarden te zoeken. Uw zoekopdracht geeft resultaten uit de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.

Bekijk ook onze animatie over het raadplegen van de zorgstandaarden:

Patiëntenvoorlichting

De informatie uit de standaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op Thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Op basis van elke standaard is op deze website informatie over het betreffende onderwerp toegevoegd of aangepast. Hierdoor is veel patiëntenvoorlichting over psychische aandoeningen ook via Thuisarts.nl te raadplegen.

Door bij Thuisarts.nl aan te sluiten, weten patiënten en hun naasten wat zij mogen verwachten van de zorg en ondersteuning. Dit draagt bovendien bij aan gezamenlijke besluitvorming in het zorgproces.